Onze klantverhalen
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Wat doet onze  vermogensbeheerder NNEK met Russische aandelen?

25-03-2022

De oorlog die op dit moment in Oekraïne wordt gevoerd, is natuurlijk eerst en vooral een enorme tragedie voor de Oekraïners. Schrijven over de financiële markten is niet makkelijk met de gedachte aan de verwoesting van zoveel levens en van de infrastructuur van een heel land. Deze meedogenloze inval van Rusland in Oekraïne raakt ieders gevoel van rechtvaardigheid, veiligheid en zekerheid. En deze inval heeft ook directe gevolgen voor de financiële markten, en daarmee ook voor u als belegger.

NNEK belegt in beleggingsfondsen die op hun beurt het ingelegde geld spreiden over allerlei soorten beleggingen. In het geval van aandelen bijvoorbeeld, over meerde bedrijven, sectoren en landen/regio’s. Zo kan een beleggingsfonds ook beleggen in aandelen Rusland.

 Binnen onze beleggingsstrategieën is de blootstelling aan investeringen in Rusland zeer beperkt. De door ons geselecteerde beleggingsfondsen verkopen, voor zover dit lukt omdat de Russische beurs gesloten is, hun posities in Russische aandelen of obligatieleningen. Zij doen dit zowel vanuit duurzaamheid als morele overwegingen. Nieuwe inleg in deze beleggingsfondsen wordt op dit moment niet meer in Russische aandelen of obligatieleningen belegd.

 In onze beleggingsstrategieën zijn er vier beleggingsfondsen opgenomen die, voordat de oorlog in Oekraïne startte en voordat de beurs in Moskou sloot, posities in Russische aandelen of obligatieleningen aanhielden. Dit zijn twee aandelenfondsen en twee obligatiefondsen, die respectievelijk beleggen in aandelen en obligaties uit de categorie opkomende landen, waaronder ook Rusland valt.

 De twee aandelenfondsen bestonden op dat moment elk voor ca. 1,5% uit Russische aandelen. Voor bijvoorbeeld de Neutrale beleggingsstrategie van NNEK als geheel betekent dit een belang ca. 0,15% aan Russische aandelen. Beide fondsen hebben op dit moment die Russische aandelen tegen nul euro gewaardeerd. Daarmee is het belang in Russische aandelen in euro in feite nihil. Zodra de Russische beurs opengaat, zal een van de twee fondsen per direct hun positie in Russische aandelen verkopen. Het andere beleggingsfonds overweegt op dit moment nog wat zij met hun positie in Russische aandelen zal doen

 De twee obligatiefondsen hebben op dit moment respectievelijk 0,24% en 0,38% van het door hen beheerd vermogen belegt in leningen aan de Russische overheid en Russische bedrijven. Voor bijvoorbeeld de Neutrale beleggingsstrategie van NNEK als geheel betekent dit een belang ca. 0,02% aan Russische leningen. Beide fondsen hebben aangegeven zodra dit mogelijk is hun gehele positie in Russische leningen te verkopen.

 Disclaimer

De informatie in dit document is opgesteld op 15 maart 2021. Hoewel de informatie in dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan NNEK geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft. NNEK is niet verplicht de in dit document opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

De informatie in dit document is alleen bedoeld ter informatie, en dient niet te worden beschouwd als enige vorm van (beleggings-)advies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde investeringen, beleggingen of het aangaan van beleggingsovereenkomsten, noch betreft dit een aanbod om dergelijke transacties aan te gaan.

Onze andere blogposts

Hypotheken.

Kijkje in de keuken: Relatiebreuk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Hypotheken.

Wat doet onze  vermogensbeheerder NNEK met Russische aandelen? kopie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Hypotheken.

Wat moet ik doen met mijn beleggingen nu Rusland Oekraïne is binnengevallen? kopie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Hypotheken.

De aflossingsvrije hypotheek - balans is het geheim kopie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Veelgestelde vragen

Wat zegt een BKR registratie?

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) houdt bij wie er in Nederland een krediet (lening) heeft. Een ‘gewone’ registratie van een krediet vormt meestal geen probleem bij het aanvragen van een hypotheek, of is juist gunstig. Een negatieve registratie kan wel tot een afwijzing leiden.

Wat wordt er vastgelegd door het BKR? 
Niet alleen een persoonlijke lening of doorlopend krediet wordt vastgelegd bij het BKR. Ook de ruimte op je creditcard of de mogelijkheid (!) om rood te staan bij de bank staan vermeld, net als een uitgestelde betaling of het kopen op rekening bij een online-winkel. Het gaat dus om al je (mogelijke) schulden, tot en met je mobiele telefoonabonnement (vanaf € 250) en een private lease van je auto. Als je een nieuwe lening wilt, vraagt de geldverstrekker je betalingsgeschiedenis op bij het BKR. Ook bij een hypotheekaanvraag. Enerzijds om te kijken naar je betalingsmoraal, anderzijds om te voorkomen dat je meer geld leent dan verantwoord is. Je lopende leningen beperken dus de ruimte van je maximale hypotheek. Dat geldt ook voor een studieschuld bij DUO, hoewel het BKR die niet registreert.

Wat betekent een negatieve BKR registratie?
Het BKR hanteert diverse lettercodes. Sommige daarvan zorgen voor problemen bij het aanvragen van een hypotheek, zelfs nadat de schuld al lang is afgelost. Een A-codering bijvoorbeeld blijft nog vijf jaar van kracht. Deze krijg je overigens pas wanneer je minimaal twee maanden achterloopt met je betaling. Voorkom dus betalingsachterstanden en loop je vast? Spreek dan tijdig wat af over een aangepaste betaaltermijn. Soms vervalt de code dan zodra je weer ‘bij’ bent. 

Heb je onterecht een negatieve BKR notering? Neem dan contact op met de instantie die deze negatieve registratie veroorzaakt heeft en vraag hen dit te herstellen. Is de negatieve registratie terecht, dan kun je proberen deze met goede argumenten te laten wijzigen, maar de kans daarop is erg klein.

Benieuwd naar jouw registratie? 
Via de website van Stichting BKR kun je gratis je kredietoverzicht opvragen. Dit kan digitaal. Vraag je gegevens op en identificeer jezelf met je bankpas via iDIN. 

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Heb je nog geen vast contract, dan kun je je werkgever vragen of hij op zijn werkgeversverklaring wil opschrijven dat het zijn bedoeling is om jouw huidige dienstverband voor 'bepaalde tijd' na afloop om te zetten naar een arbeidsovereenkomst voor 'onbepaalde tijd' (een vaste baan). Voor de meeste geldverstrekkers biedt dat voldoende zekerheid bij het beoordelen van een hypotheekaanvraag.

Ook als er geen zicht is op een vaste dienstverband, bestaat de mogelijkheid dat de bank zijn oordeel wil baseren op basis van je gemiddelde inkomen uit de laatste 3 jaar. Dit noemt men wel het 'flexinkomen'. We kunnen tegenwoordig met diverse uitzendorganisaties in overleg treden om een toetsinkomen vast te stellen. We bespreken de mogelijkheden graag met je. 

Wat betekent het JKP (jaarlijks kostenpercentage)?

Via het jaarlijks kostenpercentage (JKP) krijg je een betere vergelijking tussen hypotheekaanbieders. Het JKP is het percentage dat je betaalt inclusief bijkomende kosten én rekening houdend met of je vooraf of achteraf de rente betaalt. Het drukt de totale kosten van de hypothecaire lening uit als jaarlijks percentage. Dat is dus altijd hoger dan de nominale rente (de hypotheekrente). In de berekening van het JKP is een inschatting van de volgende kosten meegenomen:

  • het bedrag dat je jaarlijks aan rente en aflossing betaalt voor de lening
  • plus de kosten die je moet maken om de lening te kunnen krijgen (dat kan variëren, maar denk aan: kosten voor NHG; advies- en bemiddeling; taxatie; inschrijving kadaster; opstalverzekering; overlijdensrisicoverzekering
Wat betekent een hypotheek voor mijn belastingaangifte?

Het Nederlands belastingstelsel is opgedeeld in drie zogenaamde ‘boxen’. 

  • Box 3 kijkt naar je vermogen: het verschil tussen je bezittingen en schulden.
  • Box 2 kijkt alleen naar inkomen uit een ‘aanmerkelijk belang’ in een onderneming
  • In Box 1 zit het zogenaamde ‘belastbaar inkomen uit werk en woning’. Hierin valt bijvoorbeeld je salaris, een uitkering en winst uit je onderneming. In deze box kom je ook je (eerste*) eigen woning en je hypotheek tegen 

Voordeel van een eigen woning is, dat je in Box 1 de betaalde hypotheekrente mag aftrekken van je inkomen. Daar tegenover staat dat je het ‘eigenwoningforfait’ erbij moet optellen. Toch levert dat per saldo vaak een fikse teruggave op. 

Direct verlagen van je maandlasten
Het belastingvoordeel krijg je normaal gesproken in één keer terug binnen 2-3 maanden nadat je aangifte deed over het afgelopen jaar. Je kunt echter ook zorgen dat je direct al maandelijks een teruggave krijgt. Dat betekent elke maand lagere woonlasten. Je doet dat in vier eenvoudige stappen in Mijn Belastingdienst, via een Verzoek om een voorlopige aanslag. Zorg dat je je gegevens hiervoor bij de hand hebt. Dit zijn naast je DigiD in ieder geval:

  • Inkomsten over het lopende kalenderjaar
  • Saldo van je spaarrekening en de hoogte van andere vermogensbestanddelen
  • De WOZ-waarde van je woning (van vorig jaar)
  • Gegevens over de hypotheek
  • Overzicht van de aftrekposten

Geen aftrek hypotheekrente*
Heb jij een tweede woning gefinancierd met een hypotheek? De hypotheekrente die je hiervoor betaalt is niet fiscaal aftrekbaar. Dit geldt ook als je een deel van de hypotheek niet gebruikt voor de eigen woning, maar bijvoorbeeld voor het kopen van een auto. Dit heeft te maken met het feit dat dit deel van de hypotheek dan niet in box 1 valt, maar in box 3: bezittingen en schulden.